2024

Elever som trafikeksperter

I samarbejde med Trafik i Børnehøjde udfører RAW Mobility videobaserede trafik- og adfærds-analyser på en række skoler rundt om i landet,  Foruden samarbejde om undervisningsmateriale med Engineering the Future under projektet ’Elever som trafik-eksperter’. 

Cykelansøgninger Bornholm

I samarbejde med Gehl udarbejder RAW Mobility materiale til den politiske proces, foruden egentlige ansøgninger til cykelpuljen 2024. Projektet har foruden besigtigelser og udarbejdelse af tegninger og beskrivelser, også omhandlet inddragelse i form af borgermøde.

Revision af Håndbog for TSR

Der skal foretages en revision af håndbogen Trafiksikkerhedsrevision. Den nuværende håndbog fylder snart 10 år, og udviklingen i branchen gør at håndbogen nu trænger til en revision. RAW Mobility udarbejder revisionen i samarbejde med en ad hoc gruppe nedsat af Vejdirektoratet.

2023

Vanløse Bymidte

Vi udarbejder foranalyse for Vanløse Bymidte. Herunder afprøvning af adfærdsløsninger i forhold til cykelparkering og passagerflow. Foranalysen udarbejdes i samarbejde med Urban Creators og BARK 

Strandboulevarden

I samarbejde med Artelia har RAW Mobility, stået for omdannelsen af en del af Standboulevarden. RAW har abejdet med Signaler samt koncepter for geometrisk design.

EXPO City - Dubai

RAW Mobility udarbejder i samarbejde med Gehl arkitekter plan for omdannelse af Expo 2020, til en blivende by, herunder også tilpasninger til COP28 som afholdes i EXPO City.