Signaler og ITS

Vi designer og projekterer signalanlæg med udgangspunkt i de faktiske behov. Projekteringen sker med fokus på trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed.

Cykeltrafik

Bæredygtig transport ligger os meget på sinde, hvorfor vi har mange års erfaring med design og udvikling af løsninger for cykeltrafik.

Design

Vi projekterer alle slags trafik- og vejanlæg i byområder, foruden mindre projekter i åbent land.

Parkering

Enhver tur starter og slutter med parkering, derfor er parkering et naturligt element i planlægning af infrastruktur. Vi har mange års erfaring i udvikling og design af parkeringsløsninger, for både biler og cykler.

Analyser

Indenfor trafikanalyser, arbejder vi både med traditionelle tællinger og analyser, samt mere avancerede videoanalyser, hvor mulighederne for at analysere på data er vidtrækkende.

Planlægning

Vi anser mobilitet som et bærende element i udviklingen af byer og bysamfund. Hvorfor vi altid stræber efter at Integrere og samtænke byudvikling og bæredygtig mobilitet.

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

Trafiksikkerhed og Tilgængelighed, indarbejde vi i alle aspekter af mobilitet og trafikal fremkommelighed. indenfor trafiksikkerhed udarbejder vi desuden analyser og mere forskningspræget arbejde

Trafikmodellering

Fra videoanalyser til Vissim modellering  integreret med LISA i signalprogrammering giver troværdige trafikmodeller

.

.