Trafikanalyser

Trafikanalyser

Til trafikanalyser, arbejder vi både med helt traditionelle tællinger, men også med mere avancerede videoanalyser, der giver en lang række muligheder for detektering, klassificering og registrering af trafikmønstre og adfærd, herunder bl.a.:


 • Kryds- og strækningstællinger
  • Biler
  • Cyklister
  • Fodgængere
 • Opholds- og bevægelsesmønstre
  • Stationsforpladser
  • Busstop/terminaler
  • Gågader
 • Rødkørselsregistreringer
  • Antal rødkørsler
  • Gul- før rødkørsler


Videoanalyser giver et godt grundlag for den videre proces, fx i arbejdet med Vissim, og der kan altid trækkes nye data ud, når først videomaterialet er behandlet. 


RAW Mobility, kan gennemføre alt arbejdet, fra planlægning og selve videoregistreringen, til de efterfølgende analyser.
byplanlægning og trafikplanlægning
byplanlægning og trafikplan