Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

Trafiksikkerhed og Tilgængelighed

Trafiksikkerhed


Alle har behov for at kunne bevæge sig trygt og sikkert rundt i trafikken, og selvom der er sket store forbedringer i de seneste mange år, vil der fortsat være stor fokus på trafiksikkerheden i fremtiden. Trafiksikkerhed indgår som en helt naturlig del i vores projekter, og vi har stor erfaring i rådgivning indenfor området, hvor vi bl.a. arbejder med:


  • Trafiksikkerhedsrevisioner og -inspektioner
  • Trafiksikkerhedsgranskninger og -vurderinger
  • Trafiksikkerhedsplaner
  • Sikre skoleveje


Trafiksikkerhed har stor betydning for mobilitet og fremkommelighed og er eksempelvis afgørende for et byrums kvalitet. Vi anvender vores store viden på området til at sikre, at der indtænkes trafiksikre løsninger allerede fra projektets start.

Tilgængelighed


Indenfor tilgængelighed arbejder vi med:


  • Tilgængelighedsrevisioner
  • Tilgængelighedsplaner
  • Tilgængelighedsgranskning


Tilgængelighed for alle og universielt design, forsøger vi at indarbejde i alle aspekter af mobilitet og trafikal fremkommelighed.


Med mange års erfaring som tilgængeligheds-revisor anvender vi vores viden i projekterings øjemed, så det sikres at tilgængelighed for alle indarbejdes fra projektets start. Foruden ved gennemførsel af revision og granskning af andres projekter.

tilgængelighed
tilgængelighed
tilgængelighed
tilgængelighed