Parkering

Parkering

Enhver tur begynder og afsluttes med parkering. Derfor er parkering en naturlig del af planlægning af infrastruktur. Vi har mange års erfaring i udvikling og design af parkeringsløsninger, for både biler og cykler.


Indenfor parkering arbejder vi med:


  • Cykel og Bilparkering
  • Parkeringsstrategier
  • Parkeringsanalyser
  • Betalingssystemer og henvisning


  • Design af parkeringsløsninger for:


  • Stationer og lufthavne
  • Transportcentre
  • Storcentre
  • Nybyggeri
  • Ombygninger


Vi har en omfattende viden indenfor parkerings-området, for både bil - og cykeltrafik. Hvilket gør os i stand til at arbejde med mange typer af projekter omhandlende parkering.

parkering og i lufthavnen
cykelparkering
parkeringsplanlægning
parkering a til b