Signaler og ITS

Intelligente transportsystemer (ITS) og signaler

Indenfor intelligente transportsystemer (ITS) og signaler arbejder vi med:


  • Signalprojektering
  • Signalscreening
  • Signaloptimering
  • Signaludbud og tilsyn
  • Cykel og Busprioritering
  • Udbud af drift og vedligehold
  • Parkeringssystemer
  • ITS udbud
  • SMART CITY


Vi designer og projekterer signalanlæg med udgangspunkt i de faktiske behov.

Projekteringen sker med fokus på trafik-sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed.


Vi har mange års erfaring med projektering af signalanlæg, hvilket gør os i stand til at løse, selv komplekse signal og ITS opgaver

intelligente transportsystemer
ITS - intelligente transportsystemer
intelligente transportsystemer (ITS)
signaler og intelligente transportsystemer