Cykellandeveje

Cykellandeveje

Hvordan vi får flere udenfor de tætte byområder til at benytte cyklen i deres daglige transport er der mange svar på. 

Vores bidrag er i den forbindelse udvikling af konceptet omkring Cykellandeveje!


Supercykelstierne er efterhånden meget udbredt, og danner et godt net af overordnede pendlerruter igennem de større bysamfund. En udfordring er dog at tilbringerruterne mange steder er udfordrede eller ikke eksisterende. Gennem en mindre opgradering af landevejene- til cykellandeveje, vil pendlingen, og tilbringerfunktionen til fx Supercykelstierne kunne øges og dermed være til gavn for klima, miljø- og ikke mindst dit helbred.


Cykellandevej, konceptet:


  • Konceptskiltning og afmærkning!
  • Kampagne og fokus på øget brug af landeveje!
  • Forbedret sikkerhed på landevej og i kryds!
  • Lavere hastighed!
  • Forbedret afstribning og køresporsindsnævringer!
  • Mindre anlægsprojekter!


Konceptet er efter idéoplæg, gennemført i samarbejde med Hillerød Kommune!
parkering a til b
parkering og i lufthavnen
parkeringsplanlægning