Byudvikling & Trafikplanlægning

Byudvikling og Trafikplanlægning

Indenfor byplanlægning, byudvikling og trafikplanlægning arbejder vi med:


  • Masterplaner
  • Lokalplaner
  • Trafikanalyser
  • Trafiksikkerhed
  • Skitseprojekter
  • Projektforslag
  • Skybrudsveje


Vi anser mobilitet som et bærende element i udviklingen af byer og bysamfund. Hvorfor vi altid stræber efter at integrere og samtænke byudvikling og bæredygtig mobilitet.


Vi deltager meget gerne i konkurrencer for på den måde at udvikle både vores kompetencer, men også for at bidrage med nye løsninger, i den videre udvikling af mobilitet for mennesker.byplanlægning og trafikplanlægning
byplanlægning levantkaj
byplanlægning
byplanlægning og trafikplan