Ydelser

Signaler og ITS


Vi designer og projekterer signalanlæg med udgangspunkt i de faktiske behov.

Projekteringen sker med fokus på trafik-sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed.Læs mere

Byudvikling & Trafikplanlægning


Vi anser mobilitet som et bærende element i udviklingen af byer og bysamfund. Hvorfor vi altid stræber efter at Integrere og samtænke byudvikling og bæredygtig mobilitet.


Læs mere

Design & Projektering 

Vi projekterer alle slags trafik- og vejanlæg i byområder, foruden mindre projekter i åbent land.


Læs mere

Cykeltrafik


Bæredygtig transport ligger os meget på sinde, hvorfor vi har mange års erfaring med design og udvikling af løsninger for cykeltrafik.

Læs mere

TrafikanalyserIndenfor trafikanalyser, arbejder vi både med traditionelle tællinger og analyser, samt mere avancerede videoanalyser, hvor mulighederne for at analysere på data er vidtrækkende.


Læs mere

Parkering


Enhver tur starter og slutter med parkering, derfor er parkering et naturligt element i planlægning af infrastruktur. Vi har mange års erfaring i udvikling og design af parkeringsløsninger, for både biler og cykler.Læs mere

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed


Tilgængelighed for alle og universielt design, forsøger vi at indarbejde i alle aspekter af mobilitet og trafikal fremkommelighed.Læs mere