JOB

TRAFIKPLANLÆGGER SØGES

DU ER:
Trafikplanlægger/ingeniør med min. 3 eller +10 års erfaring. Du har lyst og mod på mange forskellige opgaver indenfor trafikplanlægning, med fokus på
faglighed og lyst til udvikling af projekter og vores fag. Du har mod på at opdyrke et solidt netværk i branchen, eller måske har du det allerede.
Du understøtter vores nuværende arbejdsområder, men i lige så høj grad, at du kan være med til at udvide vores faglige pallette - gerne med dig som
frontløber. Med andre ord, får du selv stor indflydelse på, i hvilken retning du tager din faglighed og firmaets udvikling.


FAGLIG UDVIKLING
Vi ser faglig- og personlig udvikling som nøglen til et godt arbejdsliv, og prioriterer ligeledes at opretholde en god balance mellem arbejde og fritidsliv,
hvorfor vi planlægger efter en arbejdsuge på 37 timer. Vi er normalt på eksterne kurser flere gange årligt og deltager aktivt på diverse konferencer i
Danmark og udlandet.


I en mindre virksomhed som vores, er det desuden naturligt at man er med til at præge retningen, både fagligt og socialt. Dette gælder både gennem dine
kompetencer og faglige udvikling, men i lige så høj grad, ved din deltagelse i firmaets udvikling. I opgaveløsningen lægger vi vægt på at aftaler
overholdes og at vi sammen sikrer at der leveres kvalitet til tiden. Vi har stor fokus på sparring på projekterne, så der altid er flere øjne på opgaverne,
også dem man primært løser selv. Vi har ingen snørklede karriereveje eller særlige titler, men vi tilbyder et job med indhold, en stor del
selvledelse og reelt ansvar, samt en nærværende ledelse der tager dig seriøst.

OM RAW MOBILITY
RAW Mobility blev stiftet i 2016 og tæller pt. 8 trafikplanlæggere foruden praktikanter og studentermedhjælpere. Vi har sammen brugt de sidste 6 år på at opbygge en stabil rådgiverforretning, der har fundet en god plads i det danske rådgivermarked for  trafikplanlægning, udvikling og design. I år fik vi endda en ’Gazelle’ som vi er stolte af, og som kun kunne være nået gennem inddragelse af alle ansatte og deres kompetencer. Vi samarbejder bredt med kommuner, Vejdirektorat og en lang række andre rådgivningsvirksomheder, herunder arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniørfirmaer, primært på opgaver i Danmark, og i mindre grad på udenlandske projekter.


Vores opgaver er mangeartede men ofte ligger de i bynære miljøer, hvor de mange transportformer i samspil skal fungere, hvorfor vi ofte har mange af
vores kompetencer i spil på de enkelte opgaver. I RAW Mobility prioriterer vi tid til udvikling meget højt, både af os selv, men i lige så høj grad af vores ydelser. Vi deltager så vidt muligt i konkurrencer og andre former for udviklingsprojekter for på den måde at få nytænkning ind i vores arbejdsgange og metoder.

Socialt

Vi har en stærk social profil- og en uformel omgangstone. Flere gange årligt har vi forskellige arrangementer hvor vi lærer hinanden lidt bedre at kende fx var vi
5 der cyklede Tour de Storebælt i sommers. Vores kontor deler vi med Urban Creators, som vi både har et stærkt fagligt miljø med, foruden et livligt
og socialt fællesskab, med fredagsbarer, sommerfester mv. Desuden tager vi årligt på studietur, for at udvide vores faglige og sociale sammenhængskraft.
Vi ser meget frem til din ansøgning! tag endelig kontakt for nærmere uddybelse af stillingsindhold og information om RAW Mobility.

ANSØGER MIN. 3 ÅRS ERFARING


Vi forventer i første omgang at du skal beskæftige dig med design og planlægning af byens rum, gader og veje. Men vi ønsker også at du i samarbejde med os, skal være med til at præge dit arbejdsområde, så vi kan dyrke dine kompetencer og faglige ønsker bedst muligt.


Dine kompetencer:


 • Erfaring med projektering i CAD
 • GIS erfaring
 • Erfaring med notatskrivning, og mod på at kaste dig over afrapportering af design og analyser
 • Kendskab til vejregler, kapacitetsberegninger mv.
 • Kendskab til trafikfaglige programmer som
  fx Vissim, LISA mv. er en fordel.
 • Generelt flair for IT – er en fordel
 • Evt. erfaring med grafiske programmer og flair herfor er også et plus, men ikke en nødvendighed
 • Gode sprogkundskaber, minimum engelsk, både i skrift og tale.

ANSØGER +10 ÅRS ERFARING


Vi forventer at du foruden at skulle køre egne projekter og have kundekontakt, også deltager i faglig sparring og udvikling af yngre medarbejdere og firmaets kompetencer. Som det gælder for alle øvrige medarbejder i RAW Mobility, vil du have stor indflydelse på hvordan din dagligdag og faglige fremtid ser ud.


Dine kompetencer:


 • Projektledelseserfaring
 • Kundekontakt – salg i det omfang du har mod på det
 • Gerne stærke kompetencer indenfor projektering af trafiksignaler
 • Stærke kompetencer indenfor projektering i CAD, og gerne viden om hvordan projekter udføres rent anlægsteknisk.
 • God til formidling i skrift og tale
 • Kendskab til trafikfaglige programmer som fx Vissim, LISA mv. er en fordel.
 • Evt. trafiksikkerheds-/tilgængelighedsrevisor


INFO


Ansøgningsfrist D. 13. januar 2023


Samtaler forventes afholdt i uge 3-4.


Ansøgning fremsendes til personaleansvarlig
Casper Wulff - E-mail: info@rawmobility.dk

tlf: 5114 4638


Arbejdssted: Nordre Toldbod 27, 1259 KBH K.