Projekter

UDVALGTE REFERENCER

2019

Planlægning af mobilitetskoncept for EURO 2020 i København

Udvikling af mobilityplan for DBU/UEFA i forbindelse med afholdelse af europamesterskaberne i fodbold i København i 2020.


Ombygning af rundkørsel 

Rødovre Kommune

Ombygning af eksisterende rundkørsel til et signalreguleret kryds.

Opgaven indeholdt tællinger/flowanalyser, projektering af både anlæg og signalanlæg.


Signalscreening, Hillerød

Hillerød Kommune

Ydelser: besigtigelser og gennemgang af 34 signalanlæg, med henblik på optimering af sikkerhed og fremkommelighed.


2018

Fremtidens Forstad, Årslev/Sdr. Nærå

1. præmie

Udvikling af fremtdens forstad, i parallelopdrag med Vandkunsten, Bactocon og

DEM & Espersen


Masterplanverfahren Nordhofachse, Wolfsburg - DE

Gehl Architects - Wolfsburg

Udvikling af forslag til ny masterplan for Wolfsburg.

Ydelser: Analyser, besigtigelser, trafikale vurderinger og udformning af veje og busdepot.


Elb Park, Hamborg - DE

Gehl Architects - Hamborg

Kobling af Elb park på tværs af Millerntordamm

Ydelser: granskning af signaloptimering,vej-tid diagrammer og signalplaner/signalgruppeplaner

Geometrisk udformning af nye krydsningsmuligheder og besigtigelser.

Signalsamordning

Ballerup Kommune

Samordning på Ballerup Boulevard.

Ydelser: Signaloptimering,vej-tid diagrammer og signalplaner/signalgruppeplaner

Bystævneparken helhedsplan

STED, Primus arkitekter

Udvikling af helhedsplan for Bystævneparken

Ydelser: Analyser, trafikale vurderinger og udformning af veje p-pladser og byrum


Signalscreening, Rudersdal

Rudersdal Kommune

Ydelser: besigtigelser og gennemgang af signalanlæg, med henblik på optimering af sikkerhed og fremkommelighed.

2017

Vinge Stationsby - 5 nye signalanlæg

MT Højgaard

Projektering af 5 nye signalanlæg i forbindelse med udviklingen af Vinge Stationsby.

Ydelser: planlægning, fastlæggelse af designforudsætninger, detailprojektering og udbud af nye signalanlæg


Projektkonkurrence - Levantkaj

Team COBE

Ydelser: Trafikal rådgivning
Kammerrådensvej P-plads -

Hørsholm Kommune

Udarbejdelse af projektforslag for parkeringsplads i Hørsholm bymidte.

Ydelser: Politisk behandling, borgermøder, tegninger og beskrivelser


HOTEL-II, CPH

Strawberry Properties/HENT

Udvikling af nyt hotel i Kastrup Lufthavn,

Ydelser: assistance i forbindelse med trafikafvikling og indretning af p-arealer, på terræn og i konstruktion

Parallelopdrag - Kulkransporet, Aarhus

Team Vandkunsten

Ydelser: Analyser, trafikale vurderinger og udformning.

Pendleranalyse, Måløv Station -

Ballerup Kommune

Forberedelse og gennemførelse af pendler- og p-analyse ved Måløv station.

Ydelser: opstilling af- og opsamling på gennemførte interview via spørgeskemaer, samt parkeringsanalyse

Busnet 2019

Sweco

Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, samt hovedprojekt for 7 lokaliteret, hvor buslinjer omlægges i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen.

Ydelser: beskrivelser, geometri og signalteknik

Fremtidens cykelparkering

CBS/Frederiksberg Kommune

Udarbejdelse af analyser og konkurrencemateriale i forbindelse med udvikling af Solbjerg Campus.

Ydelser: Analyser, beskrivelser, workshops

RAW Mobility Aps


Sundkaj 125, 2 tv.

2150 Nordhavn


Info@rawmobility.dk


CVR: 38101641