Projekter

UDVALGTE REFERENCER

2023

EXPO City

Dubai

Gehl

RAW Mobility udarbejder i samarbejde med Gehl arkitekter plan for omdannelse af Expo 2020, til en blivende by, herunder også tilpasninger til COP28 som afholdes i EXPO City

Screening af Pendlerruter

Vejle

Vejle Kommune

RAW Mobility udarbejder screeninger af ca. 200 km cykelinfrastruktur, for at udarbejde forslag til de fremtidige pendlerruters udformning

Fuldautomatisk Cykelparkering

Nørreport

Københavns Kommune

RAW Mobility har udarbejdet videoanalyser af Nørreport, med henblik på at kortlægge mulighederne for etablering af fuldautomatisk cykelparkering

Kalvebod Brygge 

København

COBE

Trafikal sparring på udviklingen af Kalvebod Brygge omkring IDA. analyser og projektering af tilkørsels og adgangsforhold mv. 


Ny Containervej

Nordhavn

By & Havn

Projektering af Ny Contanervej fra Oceanvej i Københavns Nordhanv, til den kommende containerhavn. ca. 1,5 km vej med tilslutninger og signalanlæg

Kildedal

P-normer

Ballerup Kommune

Udvikling af p-normer i forbindelse med udviklingen af Kildedal i Ballerup, analyse af ankomstfordeling og mulighed for dobbeltudnyttelse

UDVALGTE REFERENCER

2022

Fase 2 - TSA 9 Hørsholm C

Vejdirektoratet


Udarbejdelse af Fase 2 analyse af TSA 9 for vejdirektoratet. RAW Mobility har i samarbejde med MOE, udarbejdet analyser og forslag til løsninger for kapacitetsudfordringerne på TSA 9 i Hørsholm

Parallelopdrag

Bådparken, Aalborg Kommune

1. præmie

Som en del af team C.F. Møller har RAW Mobility vundet klimasikring og udvikling af Vestbyen i Aalborg.

Hastighedszoner

Rudersdal

Rudersdal Kommune

RAW Mobility udarbejder forslag til hastighedszoner for Rudersdal Kommune som et led i forsøgsordningen for implementering af hastighedszoner i 15 udvalgte kommuner

Projektforslag Inderhavnsbroen

Grønlandske Handels Plads

Københavns Kommune

RAW Mobility har for Københavns Kommune udarbejdet projektforslag for forbedring af trafikken på Grønlandske Handels Plads. 


Signalprojektering

Enghave Brygge

Københavns Kommune

Projektering af signalanlæg ved Enghave Brygge. Projektet udarbejdes i samarbejde med MOE

Byudvikling

Ravnsborg Enge

Køge Kommune

Udarbejdelse af trafikale strukturer for nyt boligområde i Køge Kommune. Opgaven udarbejdes for udviklingsselskabet EGEM Ejendomme A/S

UDVALGTE REFERENCER

2021

Trafikanalyse og projektering

Øverødvej - Kongevejen

Rudersdal Kommune

Projektering af signalstyring i 2 store signalregulerede kryds på Kongevejen i Rudersdal Kommune for at optimere fremkommeligheden.


Foranalyse - idéoplæg

Princesse Charlottes Gade

Københavns Kommune

RAW Mobility har for Københavns Kommune gennemført en foranalyse for en tryghedssikring af den ca. 400 m lange Prinsesse Charlottes Gade på Nørrebro med fokus på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter.

Foranalysen blev udarbejdet i samarbejde med STED


Foranalyse, Sikker Skolevej, Valby

Harrestrup Å - Skole

Københavns Kommune

Udarbejdelse af en foranalyse for sikker skolevej i Valby, i forbindelse med sammenlægning af to eksisterende skoledistrikter, og etablering af en ny skole. Foranalysen indeholdt samtidigt en analyse af mulige broforbindelser over Folehaven i samarbejde med EKJ

Foranalyse - forbedring af gang og cykelforhold på Refshalevej

Københavns Kommune

RAW Mobility har for Københavns Kommune gennemført en foranalyse og efterfølgende dispositionsforslag for forbedring af cykel- og gangforholdene på den ca. 2,2 km lange Refshalevej mellem Prinsessegade og Refshaleøen. Foranalysen blev udarbejdet i samarbejde med SLA


Trafiksikkerhedsinspektion

Næstved

Næstved Kommune

Udarbejdelse af trafiksikkerhedsinspektion af 15 kilometer landevej i Næstved Kommune for at kortlægge de trafiksikkerhedsmæssige problematikker på strækningen og foreslå forbedringer af trafiksikkerheden.

Cáka street - design review

Riga

Gehl

I samarbejde med Gehl, har RAW Mobility gennemført et design review på ny cykelinfrastruktur på Cáka street. opgaven indeholdt besigtigelser, løsningsforslag og fremlæggelse på et politisk niveau.

.