Projekter

UDVALGTE REFERENCER

2020

Syd Tyrol - Cykelinfrastruktur

Province of South Tyrol, Italien


RAW Mobility, har i samarbejde med Gehl udarbejdet review af planlagte cykelprojekter i Bruneck, Brixen og Bolzano. Foruden review indeholdt opgaven udarbejdelse af forslag til overordnet forbedring af cykelinfrastruktur for Syd Tyrol.


NHH - Trafikanalyser og dispositionsforslag

Region Hovedstaden

I forbindelse med udbygningen af Hvidovre Hospital, udfører RAW Mobility trafiktællinger, analyser og dispositionsforslag for p-kælder, vejanlæg og signalregulering


Skolevejsanalyse, Ålholm skole

Københavns Kommune


Skolevejsanalyse for Ålholm skole i København. Analysen indeholdt videoregistreringer og besigtigelser, inddragelse af trafikudvalg. udarbejdelse af løsningskatalog og dispositionsprojekter for nedslagspunkter.

Gentofte signalprojektering

Gentofte Kommune


Signalprojektering af fem eksisterende signalanlæg, der skal optimeres i forhold til trafikafvikling og sikkerhed.


TRÆNGSELSPLET FASE 1- TSA36

Ringsted N, Vejdirektoratet


RAW Mobility udarbejdet fase 1 programmering af TSA36 Ringsted N, som i dag er udpeget som trængselsplet.

Formålet har været at analysere de trafikale konsekvenser ved to løsningsforslag og skitsere dem på idéskitseniveau.

Inspirationskatalog for grønne cykelforbindelser

Gladsaxe Kommune

I samarbejde med STED, udarbejder RAW Mobility et inspirationskatalog for Gladsaxe kommune, omkring cykelfremme og etablering af nye grønne cykelforbindelser.

.


UDVALGTE REFERENCER

2019

Trængselsanalyse af M4 og M11

Fase 1 

Vejdirektoratet

Fase 1 programmering for Motorring 4 og Holbækmotorvejen for strækningen mellem Frederikssund Motorvejen og Høje Taastrup C, hvor der i dag er trængselsproblemer.

.


Planlægning af mobilitetskoncept for EURO 2020 i København


Udvikling af mobilityplan for DBU/UEFA i forbindelse med afholdelse af europamesterskaberne i fodbold i København i 2020.


Trafiksikkerhedsrevision

Fase 2 - Trængselspletter

Vejdirektoratet

Trafiksikkerhedsrevision af 3 forslag til udbedring af trængselslokaliteter.

Vintapperrampen

Jyllingevej

Ishøjsammenfletningen

Ombygning af rundkørsel 

Rødovre Kommune


Ombygning af eksisterende rundkørsel til et signalreguleret kryds.

Opgaven indeholdt tællinger/flowanalyser, projektering af både anlæg og signalanlæg.


Supercykelstier Hillerød - Helsingør

Fase 2 - programmering

Vejdirektoratet

Ydelser: besigtigelser, geometrisk udformning, skitseprojektering. 

Signalscreening, Hillerød

Hillerød Kommune


Ydelser: besigtigelser og gennemgang af 34 signalanlæg, med henblik på optimering af sikkerhed og fremkommelighed.


2018

Fremtidens Forstad, Årslev/Sdr. Nærå

1. præmie

Masterplanverfahren Nordhofachse, Wolfsburg - DE

Gehl Architects - Wolfsburg

Elb Park, Hamborg - DE

Gehl Architects - Hamborg


Signalsamordning

Ballerup Kommune


Bystævneparken helhedsplan

STED, Primus arkitekter


Signalscreening, Rudersdal

Rudersdal Kommune