Projekter

UDVALGTE REFERENCER

2021

Trafikanalyse og projektering

Øverødvej - Kongevejen

Rudersdal Kommune

Projektering af signalstyring i 2 store signalregulerede kryds på Kongevejen i Rudersdal Kommune for at optimere fremkommeligheden.


Foranalyse - idéoplæg

Princesse Charlottes Gade

Københavns Kommune

RAW Mobility har for Københavns Kommune gennemført en foranalyse for en tryghedssikring af den ca. 400 m lange Prinsesse Charlottes Gade på Nørrebro med fokus på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter.

Foranalysen blev udarbejdet i samarbejde med STED


Foranalyse, Sikker Skolevej, Valby

Harrestrup Å - Skole

Københavns Kommune

Udarbejdelse af en foranalyse for sikker skolevej i Valby, i forbindelse med sammenlægning af to eksisterende skoledistrikter, og etablering af en ny skole. Foranalysen indeholdt samtidigt en analyse af mulige broforbindelser over Folehaven i samarbejde med EKJ

Foranalyse - forbedring af gang og cykelforhold på Refshalevej

Københavns Kommune

RAW Mobility har for Københavns Kommune gennemført en foranalyse og efterfølgende dispositionsforslag for forbedring af cykel- og gangforholdene på den ca. 2,2 km lange Refshalevej mellem Prinsessegade og Refshaleøen. Foranalysen blev udarbejdet i samarbejde med SLA


Trafiksikkerhedsinspektion

Næstved

Næstved Kommune

Udarbejdelse af trafiksikkerhedsinspektion af 15 kilometer landevej i Næstved Kommune for at kortlægge de trafiksikkerhedsmæssige problematikker på strækningen og foreslå forbedringer af trafiksikkerheden.

Cáka street - design review

Riga

Gehl

I samarbejde med Gehl, har RAW Mobility gennemført et design review på ny cykelinfrastruktur på Cáka street. opgaven indeholdt besigtigelser, løsningsforslag og fremlæggelse på et politisk niveau.

.


UDVALGTE REFERENCER

2020

Syd Tyrol - Cykelinfrastruktur

Province of South Tyrol, Italien


RAW Mobility, har i samarbejde med Gehl udarbejdet review af planlagte cykelprojekter i Bruneck, Brixen og Bolzano. Foruden review indeholdt opgaven udarbejdelse af forslag til overordnet forbedring af cykelinfrastruktur for Syd Tyrol.


NHH - Trafikanalyser og dispositionsforslag

Region Hovedstaden

I forbindelse med udbygningen af Hvidovre Hospital, udfører RAW Mobility trafiktællinger, analyser og dispositionsforslag for p-kælder, vejanlæg og signalregulering


Skolevejsanalyse, Ålholm skole

Københavns Kommune


Skolevejsanalyse for Ålholm skole i København. Analysen indeholdt videoregistreringer og besigtigelser, inddragelse af trafikudvalg. udarbejdelse af løsningskatalog og dispositionsprojekter for nedslagspunkter.

Gentofte signalprojektering

Gentofte Kommune


Signalprojektering af fem eksisterende signalanlæg, der skal optimeres i forhold til trafikafvikling og sikkerhed.


TRÆNGSELSPLET FASE 1- TSA36

Ringsted N, Vejdirektoratet


RAW Mobility udarbejdet fase 1 programmering af TSA36 Ringsted N, som i dag er udpeget som trængselsplet.

Formålet har været at analysere de trafikale konsekvenser ved to løsningsforslag og skitsere dem på idéskitseniveau.

Parallelopdrag - 1. præmie

Sommariva 

Helsingør Kommune

I samarbejde med Vandkunsten, Wissenbjerg og Marianne Levinsen, udarbejdede RAW Mobility et parallelopdrag til udvikling af det gamle stadionområde i Helsingør, til et nyt beboelsesområde.

.