Projekter

 

UDVALGTE REFERENCER

2018

Fremtidens Forstad, Årslev/Sdr. Nærå

1. præmie

Udvikling af fremtdens forstad, i parallelopdrag med Vandkunsten, Bactocon og

DEM & Espersen

 

Masterplanverfahren Nordhofachse, Wolfsburg - DE

Gehl Architects - Wolfsburg

Udvikling af forslag til ny masterplan for Wolfsburg.

Ydelser: Analyser, besigtigelser, trafikale vurderinger og udformning af veje og busdepot.

 

Elb Park, Hamborg - DE

Gehl Architects - Hamborg

Kobling af Elb park på tværs af Millerntordamm

Ydelser: granskning af signaloptimering,vej-tid diagrammer og signalplaner/signalgruppeplaner

Geometrisk udformning af nye krydsningsmuligheder og besigtigelser.

Signalsamordning

Ballerup Kommune

Samordning på Ballerup Boulevard.

Ydelser: Signaloptimering,vej-tid diagrammer og signalplaner/signalgruppeplaner

Signalscreening, Rudersdal

Rudersdal Kommune

Ydelser: besigtigelser og gennemgang af signalanlæg, med henblik på optimering af sikkerhed og fremkommelighed.

Bystævneparken helhedsplan

STED, Primus arkitekter

Udvikling af helhedsplan for Bystævneparken

Ydelser: Analyser, trafikale vurderinger og udformning af veje p-pladser og byrum

 

 

2017

Vinge Stationsby - 5 nye signalanlæg

MT Højgaard

Projektering af 5 nye signalanlæg i forbindelse med udviklingen af Vinge Stationsby.

Ydelser: planlægning, fastlæggelse af designforudsætninger, detailprojektering og udbud af nye signalanlæg

 

Projektkonkurrence - Levantkaj

Team COBE

Ydelser: Trafikal rådgivning

 

 

 

Kammerrådensvej P-plads -

Hørsholm Kommune

Udarebjdelse af projektforslag for parkeringsplads i Hørsholm bymidte.

Ydelser: Politisk behandling, borgermøder, tegninger og beskrivelser

 

HOTEL-II, CPH

Strawberry Properties/HENT

Udvikling af nyt hotel i Kastrup Lufthavn,

Ydelser: assistance i forbindelse med trafikafvikling og indretning af p-arealer, på terræn og i konstruktion

Parallelopdrag - Kulkransporet, Aarhus

Team Vandkunsten

Ydelser: Analyser, trafikale vurderinger og udformning.

Pendleranalyse, Måløv Station -

Ballerup Kommune

Forberedelse og gennemførelse af pendler- og p-analyse ved Måløv station.

Ydelser: opstilling af- og opsamling på gennemførte interview via spørgeskemaer, samt parkeringsanalyse

Busnet 2019

Sweco

Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, samt hovedprojekt for 7 lokaliteret, hvor buslinjer omlægges i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen.

Ydelser: beskrivelser, geometri og signalteknik

Fremtidens cykelparkering

CBS/Frederiksberg Kommune

Udarbejdelse af analyser og konkurrencemateriale i forbindelse med udvikling af Solbjerg Campus.

Ydelser: Analyser, beskrivelser, workshops

Busfremkommelighed - Malmparken

Ballerup Kommune

Udarbejdelse af signaloptimering, sikkerheds- og busprojekt

Ydelser: besigtigelser, signalprojektring og uheldsanalyse

2018

Signalscreening, Rudersdal

Rudersdal kommune

Hamborg, Elb Park

Gehl - Hamborg

Overflytning af cykeltrafik - oplandsanalyse

Københavns Kommune

Jyllingeruten - signalprojektering

MOE

Bystævneparken udviklingsplan

STED, Primus Arkitekter

Blomstervej, nyt signalreguleret kryds, Tilst

Oluf Jørgensen/Aarhus Kommune

Salbyvej, Køge

Køge Kommune

Måløv Kulturtorvet

Ballerup Kommune

Amager Bakke

ARC

Holbækvej-Busfremkommelighed, Roskilde

Roskilde Kommune

Folder om trafiksikkerhed ved højresving.

Vejdirektoratet

Oplandsanalyse nye cykelforbindelser

Københavns Kommune

Masterplanverfahren Nordhofachse, Wolfsburg - DE

Gehl - Wolfsburg

 

 

 

 

 

2017

Fremtidens cykelparkering

CBS, Frederiksberg Kommune

Trafikanalyse, Langagergård

Fischer Ejendomme

5 signalanlæg, Vinge Stationsby

MT Højgaard

Hotel II - CPH

Strawberry properties/HENT

Busfremkommelighed - Malmparken

Ballerup Kommune

Ballerup Boulevard - Mileparkern, Signalprojekt

Ballerup Kommune

Udstykningsplan Lunden Odense

Over Byen Arkitekter

Busnet 2019

Sweco

Konkurrence - Kulkransporet Århus

Team Vandkunsten

Projektkonkurrence, Levantkaj - København

Team COBE

Busfremkommelighedskatalog - Fredensborg kommune

MOE

Indretning og landskabelig bearbejdning af P-plads - Virum

Over Byen arkitekter

Undersøgelse af søgetrafik - København

Københavns Kommune

Pendleranalyse, Måløv Station - Ballerup

Ballerup Kommune

Nyt signalanlæg på Kohavevej - Rudersdal

Rudersdal Kommune

Signalprojektering på Folehaven - København

Niras A/S

Cykelparkering i Konstruktion - København

Rambøll A/S

 

2016

Tilgængelighedsrevision Trin III, Ørestad Syd - København

Rambøll A/S

Signaludbud - Rødovre

Rødovre Kommune

Dybbølsbro, trafikafvikling i signalanlæg - København

MOE A/S

Apollovej-indretning af P-kældre - København

Solstra Capital

Driftsudbud af signaler - Ballerup

Ballerup Kommune

Lokalplan 154 - Hørsholm

Hørsholm Kommune

Busfremkommelighed - Ballerup

Ballerup Kommune

Holmens Kanal - ny lokalplan - København

Capital investment

 

 

 

RAW Mobility Aps

 

Sundkaj 7, 2. sal

2150 Nordhavn

 

Kontakt

+45 5114 4638

+45 5114 4643

Info@rawmobility.dk

 

CVR: 38101641